Podmínky a pravidla prodloužené záruky výrobce BMB, spol. s r.o. IČ: 46905235, Nádražní 524, 696 32 Ždánice


1. Na postele laminované (LTD, imitace masivního dřeva) je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruka v celkové délce 10 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 8 let záruka prodloužená.


2. Na postele z přírodního masivu (průběžná lamela nebo cink – parketový vzhled) je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruka v celkové délce 25 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 23 let záruka prodloužená.


3. Prodloužená záruka BMB, spol. s r.o. je vztahem, který vzniká výhradně mezi výrobcem a koncovým zákazníkem, na základě řádného vyplnění a odeslání elektronického formuláře o prodloužené záruce v aktuální verzi, který je dostupný zde: http://bmb.cz/zaruka/.


4. Registrace prodloužené záruky musí být zákazníkem provedena nejpozději do 14 dnů od převzetí (dodání) zboží.


5. Za počátek záruky je považováno datum prodeje, uvedené na dokladu o zakoupení výrobku. Prodloužená záruka BMB vzniká nad rámec zákonné záruky a je platná až po uplynutí zákonné záruky, kterou poskytl zákazníkovi prodejce.


6. Ze záruky budou vyloučeny případy, kdy výrobek byl:


6.1 používán v jiném prostředí než je standardní bytový interirér - tzn. v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti či teplot (např. v koupelně, v nevytápěné chatě, v exteriéru apod.).


6.2 používán pro jiné účely, než pro které je určen.


6.3 zákazníkem mechanicky poškozen při manipulaci, montáži nebo v průběhu užívání.


6.4 neodborně smontován tzn.:
a) nebyl montován proškoleným pracovníkem.
b) v případě montáže prováděné svépomocí nebyl dodržen postup dle montážního návodu.


6.5 jakkoliv dále obráběn nebo upravován bez souhlasu výrobce.


7. Ze záruky je také vyloučeno běžné chování masivního dřevěného nábytku:


7.1 při vystavení dlouhodobým změnám vlhkosti, může vykazovat přechodové nerovnosti mezi jednotlivými lamelami u spárovky


7.2 změna barvy dřeva působením přímého slunečního záření - podle intenzity záření a vlivu působení světla se světlé dřevo stává tmavším a tmavé naopak světlejším. Rozdílnost barvy je způsobena rozdíly v chemickém složení jednotlivých dřevin a stromů. Proto také jednotlivé lamely vykazují rozdíly ve vybarvení, které jsou právě pro tyto přírodní materiály typické.


8. Reklamovaná vada bude výrobcem posouzena a zda se na ni vztahuje záruka, rozhoduje výrobce, zejména s přihlédnutím k výše uvedeným bodům.


9. Nároky zákazníka vyplývající z prodloužené záruky BMB nejsou právně vymahatelné.


10. Místem uplatnění zákonné záruky (první dva roky od zakoupení výrobku) je místo nákupu. Místem uplatnění prodloužené záruky je sídlo BMB, spol s r.o. Kontaktní email je reklamace@bmb.cz.

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a buďte informováni o všech zajímavých slevách a akcích